آموزش


نام دوره تاریخ ساعت برگذاری
PLC مقدماتی 95/11/16 16:30-19:30
PLC مقدماتی 95/11/17 16:30-19:30
PLC مقدماتی 95/11/18 16:30-19:30
PLC مقدماتی 95/11/23 16:30-19:30
PLC مقدماتی 95/11/24 16:30-19:30
PLC مقدماتی 95/11/25 16:30-19:30
 

 دوره آموزشی PLC مقدماتی )دلتا)   
با توجه به توسعه روزافزون اتوماسیون در صنایع گوناگون ، نیاز به کنترل کننده های قابل برنامه ریزی ) PLC ها) در راستای پیشبرد هر چه بهتر اهداف و بهبود کیفیت صنایع روز به روز پررنگ تر شده است. بنابراین آشنایی با مفاهیم این کنترل کننده ها بخصوص برای مهندسین صنعت برق توصیه می شود. لذا جهت برطرف نمودن این نیاز ، دوره های با عنوان دوره آموزشی PLC مقدماتی برای PLC های دلتا در نظر گرفته شده است. در این دوره ، افراد با اصول کلی این کنترلکننده ها آشنا شده و نحوه عملکرد آنها را فرا می گیرند. مدت زمان در نظر گرفته شده برای این دوره ، 3 جلسه و معادل 1 روز می باشد.
پیش نیاز ها و سر فصل های این دوره بصورت زیر می باشد.
پیش نیاز
آشنایی با ویندوز
سر فصل های اصلی
مفاهیم کلی کنترل کننده های قابل برنامه ریزی) PLC ها (و معرفی PLC های خانواده دلتا
اصول و نحوه عملکردPLC ها
معرفی انواعPLC های کمپانی دلتا
بررسیCPU های مختلف دلتا
معرفی انواع کارتهای Expansion دلتا
معرفی نرم افزار برنامه نویسی PLC های دلتا و انجام تنظیمات اولیه
معرفی نرم افزارهایPLC های دلتا ISP Soft و WPL Soft
شروع کار با این نرمافزارها و ایجاد پروژه جدید
چگونگی برقراری ارتباط با CPU
مراحل آپلود و دانلود پروژه به CPU
آشنایی با محیط برنامهنویسی نرمافزار های ISP Soft و WPL Soft
معرفی زبانهای برنامه نویسی PLC های دلتا
معرفی سیستم آدرس دهی و فرمت دادهها در PLC های دلتا
معرفی رجیسترها ، حافظهها و چگونگی ذخیره اعداد در PLC های دلتا
آموزش برنامه نویسی با توابع مقدماتی و نحوه پیاده سازی آنها با به کارگیری سیمولاتور
 دوره آموزشی PLC درجه 1 (دلتا) 
با توجه به توسعه روزافزون اتوماسیون در صنایع گوناگون ، نیاز به کنترل کننده های قابل برنامه ریزی ) PLC ها( در راستای پیشبرد هر چه بهتر اهداف و بهبود کیفیت صنایع روز به روز پررنگ تر شده است. بنابراین آشنایی با مفاهیم این کنترل کننده ها و چگونگی برنامه نویسی آنها بخصوص برای مهندسین صنعت برق توصیه می شود. لذا جهت برطرف نمودن این نیاز، دوره های با عنوان دوره آموزشی PLC درجه 1 برای PLC های دلتا در نظر گرفته شده است. در این دوره، افراد با اصول کلی این کنترل کننده ها آشنا شده و چگونگی برنامه نویسی آنها را فرا میگیرند. مدت زمان در نظر گرفته شده برای این دوره ، 9 جلسه و معادل 2 روز می باشد.
 پیش نیاز ها و سر فصل های این دوره بصورت زیر می باشد.
پیش نیاز
آشنایی با ویندوز
آشنایی با PLC های دلتا و محیط برنامه نویسی آنها  )دوره آموزشی PLC  دلتا درجه  1)
سر فصل های اصلی
معرفی ماژولهای آنالوگ ورودی و خروجی و سایر کارتهای Expansion در PLC های دلتا
آشنایی با سیم کشی ماژولهای ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ در PLC های دلتا روی
فرآیندهای نیمه صنعتی موجود در کارگاه
بررسی نحوه اتصال سنسورهای آنالوگ به کارت AI
بررسی نحوه اتصال پمپ ها و شیرهای آنالوگ موجود به کارت AO
نحوه تولید پالس برای کنترل هیترها برای بهینه سازی مصرف انرژی
نحوه ارتباط PLC های دلتا با نرم افزار OPC Server
ذخیره سازی اطلاعات، رسم نمودار و استخراج داده های مورد نظر به صورت فایل Excelدر محیط  LabVIEW
دستورهای برنامه نویسی آنالوگ
برنامه نویسی آنالوگ برای کنترل درایوهای  )اینورترهای(  دلتا
برنامه نویسی آنالوگ برای کنترل سروموتورهای دلتا
چگونگی برقراری ارتباط با HMI دلتا
مانیتورینگ توسط موبایل بر روی سیستم عاملهای Android و IOS
 دوره آموزشی PLC درجه 2 )دلتا) 
با توجه به توسعه روزافزون اتوماسیون در صنایع گوناگون، نیاز به کنترل کننده های قابل برنامه ریزی ) PLC ها ( در راستای پیشبرد هر چه بهتر اهداف و بهبود کیفیت صنایع روز به روز پررنگ تر شده است. بنابراین آشنایی با مفاهیم این کنترل کننده ها و چگونگی برنامه نویسی آنها بخصوص برای مهندسین صنعت برق توصیه می شود. لذا جهت برطرف نمودن این نیاز ، دوره های با عنوان دوره آموزشی PLC درجه 2 برای PLC های دلتا در نظر گرفته شده است  در این دوره ، افراد با اصول کلی این کنترل کننده ها آشنا شده و چگونگی برنامه نویسی آن ها را فرا می گیرند. مدت زمان در نظر گرفته شده برای این دوره ، 6 جلسه و معادل 2 روز می باشد.
پیش نیاز ها و سر فصل های این دوره بصورت زیر می باشد.
پیش نیاز
آشنایی با ویندوز
آشنایی با PLC های دلتا و محیط برنامه نویسی آنها  )دوره آموزشی PLC مقدماتی دلتا (
سر فصل های اصلی
معرفی فرآیندهای نیمه صنعتی موجود در آزمایشگاهPLC دانشگاه شیراز و سخت افزارهای موجود
معرفی سنسورها و اکچویترهای موجود
آموزش دستورها و بلاک های مربوط به نرم افزارهای ISP Soft و WPL Soft
حل مثال های کاربردی صنعتی
پیاده سازی برنامه ها روی فرآیندهای نیمه صنعتی موجود در آزمایشگاه