برند یا شرکت سازنده:

نوع محصول:
تابلو بانک خازنی

تابلو بانک خازنی

بانک خازنی/تابلو برق

جهت اصلاح ضریب قدرت
کاهش هزینه های مربوطه
کمک به تثبیت ولتاژ
❌ این نوع تابلو را می توان بر اساس درخواست مشتری به صورت ایستاده و دیواری طراحی نمود