تماس: 09171384841

برند یا شرکت سازنده:

نوع محصول:
Measurement and Control

Measurement and Control

برقگیر/Phoenix-Contact

مدار حفاظتی مورد نیاز سیستم های MCR اساسا" بر مبنای مدار سیگنال و سطح ولتاژ آنها تعیین می شود .این المانها هدایت یک جریان ناخواسته تا سطح (µs 20/8 (KA 10  را با ولتاژ آستانه پائین و زمان کوتاه به ارت امکان پذیر می سازد.وریستورها با توجه به نوع کاربرد بصورت مستقل یا اضافی در چنین مداراتی بصورت عناصر محافظ بکار می روند.در هنگام انتخاب برقگیر برای حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ ناگهانی برای سیستمهای MCR باید اطلاعات شرکت تولید کننده را بر طبق قدرتهای دی الکتریک , مورد توجه قرار داد.

Type 1 (B) 100kA

Type 1 (B) 100kA

برقگیر/Phoenix-Contact

گام اول حفاظت برای تابلوی اصلی توسط ارستر جریان صاعقه یا همان کلاس B   انجام می شود که در تابلوی توزیع اصلی نصب می شود و دارای تکنولوژی  Spark Gap می باشد.

(Type2 (C

(Type2 (C

برقگیر/Phoenix-Contact

ارستر کلاس C ، سیستم را در مقابل اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی و سوئیچینگ محافظت می کند. و همچنین اضافه ولتاژهای ناشی از نشتی کلاس قبلی خود (کلاس B ) را هم به زمین منتقل می کند.(Type 3 (D

(Type 3 (D

برقگیر/Phoenix-Contact

این ارستر جهت حفاظت در خطوط تغذیه کاربرد دارد و مستقیما در مسیر خود تجهیز نصب می گردد.

(Type 1+2 (B+C

(Type 1+2 (B+C

برقگیر/Phoenix-Contact

این ارستر بیشترین قدرت قطع را در بین ارسترهای شرکت فونیکس کنتاکت دارا می باشد. در مواردی که ارسترهای کلاس B وC در یک شبکه نیاز باشند؛ می توان از ارستر ترکیبی به جای آنها استفاده نمود که باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.

Type 1 (B) 50kA

Type 1 (B) 50kA

برقگیر/Phoenix-Contact

این ارستر از انواع تولیدات جدید می باشد که قابلیت نصب به عنوان کلاسهای B ،C و B+C را تا قدرت قطع  50 کیلوآمپر را دارد.