برند یا شرکت سازنده:

نوع محصول:
S8VK-R

S8VK-R

منبع تغذیه 3 فاز/Omron

این منبع تغذیه کتابی بوده ولی به حالت 3 فاز است.
واحد افزونگی جهت پشتیبانی سیستم تغذیه
با استفاده از این واحد در کنار منابع تغذیه  S۸VK-G قابلیت افزونگی فراهم شده و بیشترین قابلیت اطمینان برای سیستم شما فراهم خواهد شد.
 • 361° product line:LITE
 • Output power:60, 120, 240, 480 W
 • Output voltage DC:24 V
 • Output current base on 24VDC:2.5,5,10,20 A
 • Size width:32 , 40 , 60 , 95 mm
 • Rated input voltage:100 to 240 VAC; 90 to 350 VDC
 • Under-voltage alarm:No
 • Over-voltage protection:Update
 • Features:Operation range - 25 to 60 C, EMI Class A UL, cULcs, EN

The right redundancy unit for your back-up applications.

When the S8VK-R is used with switching power supplies, it provides a backup system for critical applications that require absolute reliability and zero downtime.
 • Redundancy operating LED for status confirmation
 • Signal output for failure detection of power supplies
 • Operation temperature range: -40 to 70°C
 • Double your operational lifetime by adjusting the power supply voltage to light-up the Balance LED
 • Power Boost function is possible when used with S8VK-G series power supplies
 •  

S8VK-T

S8VK-T

منبع تغذیه 3 فاز/Omron

این منبع تغذیه کتابی بوده ولی به حالت 3 فاز است.
منابع تغذیه ورودی سه فاز سری  S۸VK
منابع تغذیه سری S۸VK-T  در رنج توانی 120 تا 960 وات 
دارای  ابعاد بسیار کوچک
و رنج گسترده ولتاژ ورودی AC و DC
 • 361° product line:PRO
 • Output power: 120, 240, 480, 960 W
 • Output voltage DC:24 V
 • Output current base on 24VDC:5,10,20,40 A
 • Size width:40 , 60 , 95,135 mm
 • Rated input voltage:100 to 240 VAC; 90 to 350 VDC
 • Under-voltage alarm:No
 • Over-voltage protection:Yes
 • Features:Operation range - 25 to 60 C, EMI Class A UL, cULcs, EN

Compact 3-phase input power supply
The 3 phase S8VK-T series adds to the compact Power Supply range (from 120W up to 960W), giving you the best footprint size. Just like the single phase type S8VK-G. It has the wide acceptable input range including 3-Phase input (3 x 340 to 576 VAC)  2-Phase input (2 X 340 to 576 VAC) and DC input excluding 960W (450 to 810 VDC)


Wide operating temperature range (-40 to +70ºC) to guarantee operation stability
Double set of DC output terminals (three for the negative) to provide easy wiring
High efficiency (90%) to reduce energy consumption
Power Boost functionality (120%(
High vibration resistance with Metal DIN-rail mounting clip.