برند یا شرکت سازنده:

نوع محصول:
Enclosure Heaters

Enclosure Heaters

هیتر/Rittal

با تجهیز تابلوها به هیتر می‌توان از تشکیل شبنم بر روی تجهیزات الکتریک، میعان یا یخبندان، جلوگیری نمود.
نوسانات شدید دما موجب فراهم شدن شرایط مناسب برای میعان پرخطر می‌شوند. هیترهای تابلویی کوچک، پر قدرت و قوی ریتال، از نوسانات دمایی و خوردگی در داخل تابلو جلوگیری می‌کنند. هیترهای ریتال، گرمایش موثر در کمترین فضای ممکن را تضمین کرده و برای هر کاربرد خاصی، قابل استفاده و مناسب هستند. دارا بودن تکنولوژی PTC و بهینه سازی طراحی هیترها بر اساس CFD) Computational Fluid Dynamics) خروجی گرمایی بهینه ای را در مقایسه با سایز مشابه از محصولات قبلی فراهم میکند. مشخصه های جدید همانند ترمینالهای اتصال سریع و سیستم نصب سریع باعث صرفه جویی در زمان و هزینه های غیر ضروری میگردد. هیترهای ریتال با رنج توان 8 الی 800 وات ارائه می شوند.