برند یا شرکت سازنده:

نوع محصول:
راکتور (فیلتر حذف هارمونیک)

راکتور (فیلتر حذف هارمونیک)

راکتور/شریم

دامنه:  خروجی تا 100 کیلووار
ضریب فیلتر 5/67% ، 7% ، 14%
ولتاژ 440 ، 525 ،  690
نوع: حلقه های مسی ، هسته فلزی ، نوع خشک
ویژگی ها:
محدودیت جریان های هجومی در حالت سوئیچینگ
محدود کننده حالت تشدید و حفاظت از خازن ها
محدود کننده جریان های هارمونیک بالا
دارای تلفات و noise کمنکته: برای بارهای هارمونیک 525V خازن های راکتور دار پیشنهاد می شود.