برند یا شرکت سازنده:

نوع محصول:
هیت سینگ سری W

هیت سینگ سری W

هیتسینگ/کیتاشی

قابل استفاده SSR سه فاز

هیت سینگ سری G

هیت سینگ سری G

هیتسینگ/کیتاشی

قابل استفاده SSR تکفاز

هیت سینگ سری X

هیت سینگ سری X

هیتسینگ/کیتاشی

قابل استفاده SSR تکفاز ( ریلی )