برند یا شرکت سازنده:

نوع محصول:
Industrial field bus

Industrial field bus

IFD/دلتا

مبدل RD232 به RS245 آدرس IFD 8520
مبدل مدباس به Can Open  آدرس IFD9503
مبدل RS232 به RS485 آدرس IFD 8500
مبدل ModBus به اترنتآدرس IFD9507
مبدل USB به RS485 آدرس IFD 6500
مبدل USB به CAN آدرس IFD6503
مبدل اترنت به RS232/RS485  پشتیبانی از شبکه  Modbus TCP
مبدل USB به RS485 جهت استفاده برای اینورترهای C2000