برند یا شرکت سازنده:

نوع محصول:
Thermostat-Hygrostat

Thermostat-Hygrostat

ترموستات/Rittal

ترموستات ریتال مناسب جهت کنترل واحدهای فن و فیلتر، هیتر و تبادل کننده‌های گرما بوده و همچنین میتواند بعنوان تولید کننده سیگنال برای مانیتور کردن دمای داخلی تابلو مورد استفاده واقع شود. ترموستات ریتال قابل استفاده در رنج های 24 ولت DC تا 230 ولت AC می باشد و قابل تنظیم از 5+ درجه تا 60+ درجه سانتیگراد است.
با استفاده از هیدروستات ریتال نیز میتوان از تشکیل شبنم بروی تجهیزات داخل تابلو جلوگیری نمود. این هیگروستات دارای دو خروجی برای فرمان دادن به فن و یا هیتر بوده و قابل تنظیم از 50 تا 100 درصد رطوبت نسبی است. هیگروستات ریتال نیز قابلیت استفاده در رنج ولتاژ 24 تا 230 ولت AC/DC را دارا می باشد.