برند یا شرکت سازنده:

نوع محصول:
حفاظت و ایمنی

حفاظت و ایمنی

حفاظت و ایمنی/Omron

ادوات حفاظت و ایمنی Omron در تجهیزات حساس به کار می روند. این تجهیزات همچنین در تشخیص از بین رفتن حفاظهای مکانیکی کاربرد دارند. تشخیص رخدادهای ناخواسته در محیط‌‌های فوق العاده حساس از دیگر وظایف محصولات حفاظتی Omron می باشد.