تماس: 09171384841

برند یا شرکت سازنده:

نوع محصول:
برقگیرکلاس B

برقگیرکلاس B

برقگیر تابلویی فشار ضعیف/Fanox

مشخصات کلی:
ایجاد خطوط امنیت در:

خطوط تغذیه فشار ضعیف
تاسیسات با منبع تغذیه بادی و فتوتائیک
تجهیزات صنعتی
خصوصیات:
طراحی کمپکت، مناسب برای سیستم های توزیع
ظرفیت و شارژ بالا به علت بکارگیری وریستور اکسید روی و تخلیه کننده های گازی
دارای نشانگر خطا روی برق گیر
دارای کنتاکت مخصوص جهت نمایش وضعیت برق گیر
تعمیر و نگهداری آسان با طراحی ماژولار برق گیر


مشخصات اصلی:
طراحی کمپکت و قابل استفاده برای تمام سیستم های توزیع
نشانگر خطای مکانیکی ( (Flag
ظرفیت بالای تخلیه به واسطه ی  به کار گیری تکنولوژی Spark gap
دارای کنتاکت الکتریکی برای آلارمبرقگیرکلاس B+C

برقگیرکلاس B+C

برقگیر تابلویی فشار ضعیف/Fanox

مشخصات کلی:
ایجاد خطوط امنیت در:
خطوط تغذیه فشار ضعیف
تاسیسات با منبع تغذیه بادی و فتوتائیک
تجهیزات صنعتی
خصوصیات:
طراحی کمپکت، مناسب برای سیستم های توزیع
ظرفیت و شارژ بالا به علت بکارگیری وریستور اکسید روی و تخلیه کننده های گازی
دارای نشانگر خطا روی برق گیر
دارای کنتاکت مخصوص جهت نمایش وضعیت برق گیر
تعمیر و نگهداری آسان با طراحی ماژولار برق گی

مشخصات اصلی:
طراحی کمپکت و قابل استفاده برای تمام سیستم های توزیع
نشانگر خطای مکانیکی (Flag)
ظرفیت بالای تخلیه به واسطه ی  به کار گیری تکنولوژی Spark gap
دارای کنتاکت الکتریکی برای آلارم
دارای ماژول حفاطتی مجزا و قابل تعویضبرقگیر کلاس C

برقگیر کلاس C

برقگیر تابلویی فشار ضعیف/Fanox

مشخصات کلی:
ایجاد خطوط امنیت در:
خطوط تغذیه فشار ضعیف
تاسیسات با منبع تغذیه بادی و فتوتائیک
تجهیزات صنعتی
خصوصیات:
طراحی کمپکت، مناسب برای سیستم های توزیع
ظرفیت و شارژ بالا به علت بکارگیری وریستور اکسید روی و تخلیه کننده های گازی
دارای نشانگر خطا روی برق گیر
دارای کنتاکت مخصوص جهت نمایش وضعیت برق گیر
تعمیر و نگهداری آسان با طراحی ماژولار برق گی

مشخصات اصلی:
طراحی کمپکت و قابل استفاده برای تمام سیستم های توزیع
نشانگر خطای مکانیکی( (Flag
ظرفیت بالای تخلیه به واسطه ی  به کار گیری تکنولوژی Spark gap
دارای کنتاکت الکتریکی برای آلارم
دارای ماژول حفاطتی مجزا و قابل تعویض